Doneren / ANBI

Wilt u ons steunen met een gift?

U kunt uw bijdrage storten op:
IBAN: NL80 TRIO 0784892237
t.n.v. Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.

Wilt u donateur worden?

U kunt ons steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 15,-
Vermeld bij giften en donaties alstublieft uw naam en adresgegevens, zodat de Egelopvang u voor uw steun kan bedanken!

Reg.: KVK nr.: 20093632

ANBI status

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden daardoor fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . U kunt onze en andere organisaties met een ANBI status vinden via de zoekhulp van de Belastingdienst.

Naam van de instelling
Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.

RSIN
808003501

Contactgegevens

Adres: Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.
Lavadijk 297
4706 KZ Roosendaal

E-mail: egelopvangroosendaal@gmail.com

Telefoonnummer: (0165) 559 445 / 06) 305 42 431

Doelstelling

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. is gericht op het tijdelijk opvangen van egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, met het doel deze dieren te verzorgen en te revalideren voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de natuur.

Beleidsplan

De stichting is erop gericht te fungeren als opvangcentrum voor het tijdelijk verzorgen en revalideren van de egels die niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is erop gericht een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Er wordt voor gezorgd dat de dieren zoveel mogelijk hun eigen natuurlijke gedrag kan blijven vertonen na de terugkeer naar de natuur. De opvang geeft waar mogelijk ook voorlichting over de wilde flora en fauna, in het bijzonder aan personen die de dieren ter opvang komen brengen, en draagt actief uit dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Lees ons hele beleidsplan hier.

Bestuur

AN Scheeres – Voorzitter
JAW Scheeres – van Eekelen – Penningmeester en secretaris
M Nobel – Bestuurslid
T Knotsenburg – Bestuurslid
B Baetens – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. Wel worden reiskosten en andere onkosten vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 hebben we: 530 egels opgevangen, hiervan zijn er 290 hersteld en weer vrijgelaten in de natuur. Onder de opgevangen egels waren 244 baby egels;
Verder heeft de Egelopvang in 2019:
– informatie verstrekt via lokale media, eigen digitale media en nieuwsbrief;
– informatie gegeven op basisscholen;
– deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van stichting Fauna Opvang Brabant.

Financiële verantwoording

– Financieel overzicht 2019

Financieel overzicht 2018