Welkom bij Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.

Egelopvang Roosendaal is op zoek naar nieuwe locatie

Nee, Conny en Dré gaan niet helemaal stoppen met hun zorg voor de egeltjes. Maar ze willen wel een stapje terug doen, na 23 jaar liefdevolle en tomeloze inzet. Daarom gaat de Werkgroep Toekomst Egelopvang samen met hen op zoek naar een nieuwe locatie, óók om Conny en Dré iets meer privacy te gunnen. Helpt u mee om een andere plek te vinden?

Om praktische redenen zal die andere locatie in de buurt liggen van Lavadijk 297 te Roosendaal. Te denken valt aan circa 15 minuten reistijd (per auto) vanaf het huidige adres van Conny en Dré. En 35 vierkante meter ruimte is ook een vereiste; dat kan een (deel van een) leegstaande schuur of loods zijn, maar ook een oppervlakte van 35 m2 waarop een unit gezet kan worden is een optie. Onze voorkeur gaat uit naar een locatie die voor langere tijd beschikbaar is, bijvoorbeeld 5 jaar.

Samen met de vele vrijwilligers maken Conny en Dré al jarenlang het verschil tussen leven en dood voor héél veel egels. Dat mag niet verloren gaan. Als je een mogelijke locatie kent, stuur dan een mailtje naar egelopvangroosendaal@gmail.com

Egels helpen is natuurbescherming.

egel5

 Dit dier heeft het niet makkelijk in onze maatschappij. Je komt ze over het algemeen dan ook niet dagelijks tegen. Niet alleen leven ze voornamelijk ’s avonds en ’s nachts, egels hebben ook te maken allerlei menselijke gevaren.

Beschermde diersoort
Stadsuitbreiding en wegenaanleg zet de leefomgeving van wilde dieren onder druk. Land- en tuinbouwgif, water- en bodemverontreiniging zijn grote oorzaken van ziekte en sterfte onder de egels. Ook de verkeersdrukte eist veel slachtoffers. Het aantal egels gaat achteruit en het komt nog maar zelden voor dat een egel in de natuur de leeftijd van 4 jaar bereikt. Daarom staat de egel op de lijst van Beschermde Dieren in de Natuurbeschermingswet. Het is daarmee verboden een egel te verstoren, te doden of mee naar huis te nemen. Alleen bij speciale opvangcentra met een ontheffing, mogen deze dieren worden opgevangen.

Herstel bij de egelopvang
Zieke en gewonde egels kunnen bij ons terecht voor verzorging en herstel. Ook moederloze babyegels worden bij ons grootgebracht. Een zieke of gewonde egel heeft medicijnen nodig en deskundige verzorging. De verzorging van babyegels bestaat uit een veeleisende behandeling. Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. is speciaal opgericht om egels te kunnen helpen. Zieke en gewonde egels mogen wij tijdelijk opvangen voor verzorging en medicatie. Na herstel laten wij de egels weer vrij, terug in de natuur.

Lees meer in onze nieuwsbrief!

facebook afbeelding


Wij zitten op Facebook! Volg ons voor nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de opvang.

_____________________________________________________________________

Lijst van sponsors en donateurs

De Stichting Egelopvang Roosendaal wordt door sponsors en donateurs ondersteund in haar activiteiten. De stichting wil daarvoor de volgende organisaties in het bijzonder bedanken:

logo_stgdierenlot


Stichting Dierenlot is de stichting voor dierenhulp en voor ons een trouwe sponsor. Dankzij hen beschikken wij bijvoorbeeld over benodigdheden voor de egelverblijven en over een auto voor de opvang.

Stichting DierenDonatie biedt als stichting een crowdfunding platform voor dierenprojecten. Crowdfunding is, heel kort gezegd, een beroep doen op mensen (de crowd) voor het financieren van projecten. In het geval van Stichting DierenDonatie gaat het om het financieren van projecten voor stichtingen die dieren opvangen en stichtingen die zich inzetten voor dieren in nood.

logo-Provincie-Noord-Brabant-20091213

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieprogramma voor 2021 en 2022 om de opvangcentra voor wilde inheemse dieren in de provincie te versterken.

groepsfoto


De Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal is een moderne kliniek voor gezelschapsdieren. Denk aan honden en katten, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen. Ook met de egels kunnen wij hier gelukkig goed terecht.

Logo Aggie Fortuyn


Dierenarts Aggie Fortuyn ondersteunt de Stichting Egelopvang Roosendaal met medicijnen.

logo

GELEIJNS UW NOTARIS is een allround notariskantoor in Roosendaal, gericht op zowel de particuliere als op de zakelijke markt. Geleijns ondersteunt de Egelopvang bij notariële zaken.