Doneren / ANBI

ANBI status

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden daardoor fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen bij de belastingaangifte. Wilt u ons op deze manier steunen? Dan kunt u hier het formulier downloaden voor uw belastingaangifte.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . U kunt onze en andere organisaties met een ANBI status vinden via de zoekhulp van de Belastingdienst.

.

Wilt u ons steunen met een gift of wilt u donateur worden?

U kunt de donatieknop op deze pagina gebruiken of uw bijdrage storten op:
IBAN: NL80 TRIO 0784892237
t.n.v. Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.

Vermeld bij giften en donaties alstublieft uw naam en adresgegevens, zodat de Egelopvang u voor uw steun kan bedanken!

Reg.: KVK nr.: 20093632

RSIN
808003501

Contactgegevens

Adres: Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.
Lavadijk 297
4706 KZ Roosendaal

E-mail: egelopvangroosendaal@gmail.com

Telefoonnummer: (0165) 559 445 / 06) 305 42 431

Doelstelling

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. is gericht op het tijdelijk opvangen van egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, met het doel deze dieren te verzorgen en te revalideren voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de natuur.

Beleidsplan

De stichting is erop gericht te fungeren als opvangcentrum voor het tijdelijk verzorgen en revalideren van de egels die niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is erop gericht een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Er wordt voor gezorgd dat de dieren zoveel mogelijk hun eigen natuurlijke gedrag kan blijven vertonen na de terugkeer naar de natuur. De opvang geeft waar mogelijk ook voorlichting over de wilde flora en fauna, in het bijzonder aan personen die de dieren ter opvang komen brengen, en draagt actief uit dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Lees ons hele beleidsplan hier.

Bestuur

M. Nobel – Voorzitter
J.A.W Scheeres – van Eekelen – Penningmeester & Secretaris
A.J.M.D van Kuijck – Bestuurslid
C.A Zijlstra – Bos – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. Wel worden reiskosten en andere onkosten vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2022 hebben we 348 egels opgevangen, dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2021 (600). Vanwege de droogte hebben we ook minder babyegels binnen gekregen. We hebben toch nog zo’n 288 egels terug in de natuur los kunnen laten. We bestaan nu 23 jaar en hebben in dit jaar dan ook de 4000e egel los kunnen laten in de natuur. Eind 2021 zijn we met de opvangruimte verhuisd naar de schuur waar we nu alle egels verzorgen.
Verder heeft de Egelopvang informatie verstrekt via lokale media, eigen digitale media en nieuwsbrief en deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van stichting Fauna Opvang Brabant. We hebben ook deelgenomen aan enkele braderieën en informatiedagen. Ons oude houten opvanghuis is vervangen door een nieuwe stenen aanbouw aan de schuur.
We werven nog nieuwe tuinen (open en gesloten tuinen) en nieuwe vrijwilligers. We zijn ook op zoek naar een nieuwe nevenlocatie, zodat de werkzaamheden over een aantal jaren geleidelijk overgedragen kunnen worden aan de volgende eigenaren van de Egelopvang.

Nieuwsbrief 2022

Financiële verantwoording

Begroting 2023

Financieel jaaroverzicht 2022