Doneren / ANBI

ANBI status

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. heeft sinds 1 januari 2018 een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting worden daardoor fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen bij de belastingaangifte. Wilt u ons op deze manier steunen? Dan kunt u hier het formulier downloaden voor uw belastingaangifte.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . U kunt onze en andere organisaties met een ANBI status vinden via de zoekhulp van de Belastingdienst.

 

Wilt u ons steunen met een gift of wilt u donateur worden?

U kunt de donatieknop op deze pagina gebruiken of uw bijdrage storten op:
IBAN: NL80 TRIO 0784892237 t.n.v. Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.

Vermeld bij giften en donaties alstublieft uw naam en adresgegevens, zodat de Egelopvang u voor uw steun kan bedanken!

Reg.: KVK nr.: 20093632

RSIN
808003501

Contactgegevens

Adres: Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.
Lavadijk 297
4706 KZ Roosendaal

E-mail: egelopvangroosendaal@gmail.com
Telefoonnummer: 0165-559445 / 06-30542431

Doelstelling

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. is gericht op het tijdelijk opvangen van egels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, met het doel deze dieren te verzorgen en te revalideren voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de natuur.

Beleidsplan

De stichting is erop gericht te fungeren als opvangcentrum voor het tijdelijk verzorgen en revalideren van de egels die niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is erop gericht een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur te bevorderen. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. Er wordt voor gezorgd dat de dieren zoveel mogelijk hun eigen natuurlijke gedrag kan blijven vertonen na de terugkeer naar de natuur. De opvang geeft waar mogelijk ook voorlichting over de wilde flora en fauna, in het bijzonder aan personen die de dieren ter opvang komen brengen, en draagt actief uit dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Lees ons hele beleidsplan hier.

Bestuur

M. Nobel – Voorzitter
J.A.W Scheeres – van Eekelen – Penningmeester & Secretaris
A.J.M.D van Kuijck – Bestuurslid
C.A Zijlstra – Bos – Bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Zo staat het trouwens ook vermeld in artikel 4 lid 5 van de statuten van de Stichting.

Datzelfde recht op vergoeding van hun onkosten geldt beslist ook voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting. Uitvoerende vrijwilligers kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen. Voor hen zijn door het jaar heen tevens enkele waarderingsmomenten ingericht, waarop hen een attentie wordt aangeboden; bijv. bij een speciale gebeurtenis in hun leven, op het einde van het kalenderjaar en op de jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst. Daarnaast krijgen ze dagdagelijks kosteloos koffie/thee en soep aangeboden.

Eén vrijwilliger, die tot taak heeft de coördinatie en aansturing van de uitvoerende vrijwilligers vorm te geven, ontvangt thans een maandelijkse vergoeding, tot een maximum van € 1.900,- per jaar.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Nieuwsbrief 2023

Aanvullende Nieuwsbrief 2023

Financiële verantwoording

Begroting 2024

Jaarrekening 2023

Balans 2023

ANBI-Standaardformulier publicatieplicht