Fauna Opvang Brabant

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. neemt deel aan het bestuur van Stichting Fauna Opvang Brabant. Deze stichting is opgericht met steun van de Provincie om de opvang en verzorging van niet-gedomesticeerde inheemse dieren, zoals vogels, vleermuizen, egels, reeën, over de gehele provincie Noord Brabant te coördineren en te structureren.

Alle reeds bestaande opvangcentra zijn vertegenwoordigt in het bestuur. De Stichting Fauna Opvang Brabant gaat uit van twee hoofdcentra, die qua inrichting de mogelijkheid bezitten om alle soorten inheemse dieren op te vangen. Deze hoofdcentra zijn gevestigd in Zundert (VRC Zundert) en Someren (Vogelopvang Someren). Aan deze hoofdcentra zijn verbonden de centra met een specialistische opvang: Stichting Egelopvang Roosendaal en Stichting Vleermuisopvang Oss. De centra werken samen maar blijven autonoom.

Foto FOB

De samenwerking  tussen de organisaties is heel breed en betreft de opvang, verzorging, educatie en kennisuitwisseling. De samenwerking wordt ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.