Voorkomen is beter dan genezen

Wat kunnen we zelf doen?DSCN1038

 • Maak een egeltrapje in tuinvijver of zwembad, schuin tegen de kant. Egels kunnen zwemmen maar tegen steile kanten kunnen zij niet opklimmen.
 • Gebruik GEEN slakkengif. Zet ratten- of ¬†muizengif op een hoge plek waar de egel er niet bij kan.
 • Zet een egelhuis in de tuin, waar de egel kan slapen en overwinteren.
 • Laat een nest jonge egels met rust. De moeder komt pas terug als u weg bent. Handel alleen als u zeker weet dat het nest voorgoed verlaten is.
 • Verplaats de egel niet omdat u denkt dat hij niet veilig is. Vrouwtjes kunnen jongen hebben!¬†U kunt hem enkel van de straat afhalen wanneer hij het risico loopt om aangereden te worden.
 • Zorg voor compost- of bladerhopen in de tuin om de egel een geschikte overwinteringsplaats te geven.
 • Verbrand nooit stapels takken die langere tijd liggen zonder eerst te controleren of er egels onder zitten.
 • Geef nooit koemelk te drinken, alleen water of kattenmelk, want de lactose in gewone melk geeft ernstige darmklachten.
 • Zorg dat uw tuin geen dichte omheining heeft die eindigt in een opening bij een autoweg. Maak in dat geval meerdere openingen, zodat hij niet de weg hoeft over te steken.
 • Sluit open keldergaten af met gaas of vergelijkbare materialen.
 • Hang fijnmazige netjes (voor bessen en dergelijke) niet tot de grond. Egels raken hierin verstrikt.